Vi tror på en skole, hvor daglig praksis bygger på…

▪ En legende, nysgerrig og eksperimenterende tilgang til læring, da det er gennem legende erfaringer og sansninger at barnet erfarer samspil, læring og viden om verden.
▪ Kreativitet – forstået som fokus på æstetiske læreprocesser i fagene musik, drama og billedkunst, men også som en arbejdsmetode, hvor faglighed og viden om verden skaber nysgerrighed og dermed mulighed for problemløsende og kreative processer i alle fag.
▪ At alle børn vokser ved at blive set, inddraget og anerkendt hver dag – på det nære plan i den daglige relation og kontakt mellem børn og voksne, og på et større plan som bidragende ind i forpligtende relationer og traditioner i fællesskabet.
▪ At læring er relationel. Med andre ord er det i samspillet med andre, vi lærer, udvikler og forstår os selv.


Værdigrundlaget bygges op over fire søjler, som ses nedenfor. Klik på en af dem for at læse mere.