Trivsel i et forpligtende og inkluderende fællesskab

Social og faglig trivsel er to gensidigt afhængige begreber. Når vi trives socialt, er der øget sandsynlighed for, at vi er modtagelige for det faglige indhold, vi præsenteres for. Omvendt skal åbningen til social trivsel også findes i samarbejdet om et fagligt indhold. Derfor må daglig praksis være nærværende og relevant for det enkelte barn. Barnet skal opleve; at være inddraget, at være tilstrækkeligt støttet og ikke mindst at være inkluderet på lige fod med de andre børn. Et inkluderende fællesskab er ikke kun forbeholdt nogen enkelte – det er for alle.

På Halvøens Friskole betyder det, at der er plads til forskellighed i et stærkt og mangfoldigt fællesskab. Vi bliver nogen i kraft af hinanden, altså skal det individuelle også findes i det fælles. Vi tror på voksne, der tager ansvar for at skabe relationer, som fordrende for et godt skole- og arbejdsliv for børn og voksne. I dagligdagen vil dette særligt komme til syne gennem:

▪ Tydelige og anerkendende voksne
▪ Daglig samling med eks. drama, fortælling, musik, sang, elevfremvisninger etc.
▪ Legeagenter – eleverne arrangerer aktiviteter i udvalgte pauser
▪ Fælles oplevelser – f.eks. skolefest, teater, idrætsdag etc.
▪ Skolevenner – hvor små og store indgår i forpligtende makkerskaber
▪ Fælles overnatning for hele skolen
▪ Forældredeltagelse – arbejdsdage, arrangementer, fællesspisning etc.