Hurtig info

Der bliver afholdt information møde:

Hvornår?
10/12 2018 kl. 16.30 - 17.30
13/12 2018 kl. 16.30 - 17.30
Hvor?
Kolding Bibliotek
Slotssøvejen 4
6000 Kolding

Vi nærmer os en afgørende dato for Halvøens Friskole!

Vi nærmer os en afgørende dato for Halvøens Friskole – indskrivning tirsdag den 8. januar.

Tilkendegiv din interesse
På hjemmesiden under menupunktet ’Nye elever’, er der oprettet elektronisk tilmelding. Denne fungerer som en forhåndstilkendegivelse af, at man er interesseret i de bagvedliggende værdier og tanker for friskolen, og at man ser det som et muligt skolevalg til skoleåret 2019/20. Den elektroniske tilmelding er dermed ikke endeligt bindende – den bindende version kommer først i foråret samtidigt med indbetaling af depositum – men en stærk indikator for, om vi når det elevtal, der skal til for at projektet kan realiseres. Så til trods for at den ikke er bindende, er den afgørende for de beslutninger, der i januar skal træffes om projektets videre arbejde; skal processen fortsætte, eller skal den lukkes ned?

30-40 elever
Vi har derfor som bestyrelse brug for, at alle interesserede benytter tilmeldingen, så vi forud for indskrivningen har en pejling på, om vi når op på de 30-40 elever, som vi vurderer er et realistisk mål. Vi har brug for cirka 3 fuldtidsansatte, inklusiv en skoleleder, for at der kan drives undervisning ud fra de pædagogiske tanker vi har gjort os, samt energi til at drive videre udvikling. Vi vurderer derfor ikke, at lovkravet på et minimumstal på 14 børn er nok. Der skal energi og kræfter i projektet, og det kommer kun hvis vi kan samle et lille men stærkt opstartshold.
SÅ – vi håber, at alle vil benytte sig af tilmeldingen snarest, så vi som bestyrelse har noget at pejle efter her i december. Det giver os samtidig en mulighed for at rette yderligere information og mødeindkaldelser til de rette personer. Vi har endnu ikke en adresse på friskolen, men er i dialog omkring opkøb af den gamle skolebygning i Sdr. Stenderup, da vi mener rammerne er oplagte ind i den pædagogiske vision, vi har for friskolen. Hvis behovet er for endnu en dag, hvor man kan vises rundt i skolebygningen, stiller vi os gerne til rådighed for dette. Skolebygningen er beliggende på adressen Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup.

Kolding Bibliotek
I ugen der kommer er vi to eftermiddage på Kolding Bibliotek, hvor det vil være muligt at høre mere om vores tanker og stille spørgsmål – mandag den 10. og torsdag den. 13 december kl.16.30-17.30 i forhallen. Vi glæder os til at høre fra Jer, og håber I vil benytte vores facebookside ’Halvøens Friskole’ til kommunikation og spørgsmål – vi svarer gerne på både stort og småt.

På vegne af bestyrelsen, Louise Greve
www.Halvøensfriskole.dk
Facebook: @Halvoensfriskole

Tilbage