Lokal Forankring

Friskolen er beliggende i et driftigt lokalområde, hvad angår kultur og natur. Der er rig mulighed for at inddrage skov, strand og eng, ligesom et mangfoldigt samarbejde med halvøens kunstnere og foreninger er tilgængeligt. Derudover er der kort afstand til offentlige kulturinstitutioner i Kolding.

I en skolekontekst kan den lokale forankring dermed ses som et led i at begribe nærmiljøet, men samtidig må en af skolens fornemmeste opgaver være, at skabe koblinger mellem det lokale og omverdenen – at dyrke nærheden men samtidig åbne et vindue til verden.

I dagligdagen vil dette særligt komme til syne gennem:
▪ Nære samarbejder med Halvøens kirker, kunstnere, spejderbevægelser og erhverv
▪ Inddragelse af lokale kræfter i undervisningen, som medundervisere eller som undervisere på særligt tilrettelagte faglige forløb
▪ Laboratorieundervisning – det at møde verden helt tæt på, f.eks. i naturen eller hos en lokal landmand
▪ Faglig fordybelse hvor undervisning foregår i en af Koldings kulturinstitutioner
▪ Åben skole-arrangementer hvor borgere inviteres til et kig ind i friskolens daglige liv