Eksperimenterende læringsmiljøer

På Halvøens Friskole vægtes kreative og eksperimenterende læringsmiljøer, hvor der er fokus på proces, fordybelse og forståelse. Det skal være let at træde ind i læringsrummet, der skal være højt til loftet og der skal være flere mulige veje i opgaveløsning.

Et eksperimenterende læringsmiljø er derfor kendetegnet af tid og rum til fordybelse, nysgerrighed, kropslighed samt de voksnes evne til at skabe en understøttende struktur. Kreativitet og problemløsende undervisning fordrer viden og rammesætning, således at børnene oplever at have en viden, der kan igangsætte kreative processer.

I dagligdagen vil dette særligt komme til syne gennem:
▪ Tid og rum til fordybelse
▪ Dynamisk organisering i skemaet, således at børnene er del af et stamhold men også i grupperinger bestemt af interesser, kompetencer, fag, køn og alder
▪ At den eksperimenterende tilgang afspejles og understøttes i indretningen af de fysiske miljøer
▪ Struktur, genkendelighed, rutine og forudsigelighed – således at en friere undervisningsramme stadig opleves som rammesat og tryg for børnene